Kids in Kenya
A A A

Help ons
 
KIK vraagt financiële ondersteuning aan Nederlandse stichtingen en particulieren, die onze doelstellingen een warm hart toedragen
 
Statutaire naam: Stichting Kinderen in Kenia (KIK)

 
Doelstellingen

Financiële - en technische hulp bij renovatie scholen en water voorziening;
Stimuleren van onderwijsprojecten, verlenen van financiële steun bij vervolgopleidingen.

Contactpersoon
Mieke Wentges-van der Meulen
Van Somerenstraat 6
3062 RE Rotterdam
 
Website www.kidsinkenya.nl
Emailadres mieke@wentges.eu
Mobiel 06 21851700
 
Kamer van Koophandel 24419177
RSIN / fiscaalnummer 8182.99.368
Bankrekening NL63 ABNA 0602 195 020
 
Bestuur
Voorzitter Ronald Pfeiffer
Secretaris Ton Stam
Penningmeester Friso van de Pavoordt
Bestuurslid Mieke Wentges-van der Meulen
 
Adviseur van het bestuur
Erik Wentges
 
Beloningsbeleid
Geen. Uitsluitend vrijwilligers.
 Uw naam
Uw emailadres
Bericht